Ethiopian Food/Cook – How to Make OATMEAL – የኦትሚል አሰራር

Ethiopian Food/Cook – How to Make OATMEAL – የኦትሚል አሰራር► See my shirts on Amazon HERE:… AddisDaily – Ethiopian Food Cooking, Ethiopian How to cook, Habesha food and More Ethiopian Videos #Ethiopia #Cooking Ethiopian

You might like

20 Comments

  1. ኦትሚን።ቤት።አይዘጋጅም።ማሚዬ።አገራችን።አለ።መልሺልእ።እውሻለሁ።ባለሞያ።ሆኛለው

  2. ማሚዬ።ዊ።ሲያምር።ማሚዬ።ይሄ።አጃ።አገራችን።አለ።እንዴ።ከሌለ።ማሚዬ።ቤት።እንዴት።እንደሚዘጋጁ።አሳይን።ቤት።የሚዘጋጅ።ከሆነ።ወድጄዋለሁ

  3. እኔ ግን የነጮችኦትሜል አጃ መሆኑ ያጠራጥረኛል የኛ አገር አጃ ረዘም ያለሲሆን የነጮቹ የተጨፈለቀ ስንዴ ነዉ የሜመስለዉ።

Comments are closed.